1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Пятница Мар 22

ЗВІТ голови постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів

PDF Печать E-mail

Автор: Admin

Звіт

голови постійної комісії районної ради

з питань бюджету та фінансів

 

Шановні депутати та присутні!

          Доводжу до вашого відома, що робота постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів у 2014 році велася відповідно до плану роботи районної ради, поточних і перспективних планів роботи комісії та окремих доручень голови і заступника голови районної ради. Основними принципами, якими керувалисячлени постійної комісії у своїй діяльності, є законність, гласність, толерантність, колективне обговорення питань.

          Відповідно до Положення про постійні комісії районної ради, до основних повноважень постійної комісіїрайонної радиз питань бюджетута фінансіввідноситься:

          - попередній розглядпроекту районного бюджету та погодження змін до нього;

          - попередній розгляд бюджетних запитів головних розпорядників коштів та підготовка висновків і рекомендацій з цих питань;

          - розгляд питань щодо розподілу переданих з Державного, обласного і районного бюджетів коштів у вигляді дотацій, субвенцій і внесення їх на розгляд районної ради;

          - розгляд питань щодо фінансового забезпечення пріоритетних напрямків розвитку району.

          Відповідно до своїх повноважень, комісія при розподілі бюджетних коштів вирішувала найбільш важливі питання, враховуючи стислі можливості районного бюджету 2014 року. Основними принципами, якими керувалася комісія при розподілі бюджетних коштів, було поліпшення соціально-економічного становища та розвитку Миколаївського району, розвиток сфери охорони здоров`я, освіти та культури, вирішення комунальних питань, допомога органам місцевого самоврядування тощо.

         Постійна комісія регулярно:

          -  розглядала звіти про виконання районного бюджету та вносила пропозиції районній раді;

         - контролювала виконання рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласної, районної рад в частині формування та виконання бюджету;

          - розглядала подання з пропозиціями на додаткові кошти по фінансуванню потреб організацій, установ та інших органів.

         За звітний період постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів проведено 24засідання. З яких 16 засідань власних та 8 спільних. На цих засіданняхбулорозглянуто більше 120питань, з них:

          - погоджено та рекомендовано для розгляду на сесіях  більше 100проектіврішень з різних питань, в тому числі 18зі змінами до бюджету;

         - надано 18 рекомендацій фінансовомууправліннюрайдержадміністрації щодо перерозподілукоштів загального фонду бюджету в межах бюджетних призначень з подальшим затвердженням на сесіях районної ради;

         - розглянуто 34 листа-звернення;

         - надано 8 висновків.

         Для попереднього вивчення питань члени комісії отримували від     керівників району відповідну інформацію, за результатами вивчення питань готували необхідні висновки та рекомендації, які доводились до виконавців та контролювали їх виконання.

         Постійна комісія ефективно співпрацювала і співпрацює з фінансовим управлінням Миколаївської районної державної адміністрації.

         Протягом року членами постійної комісії  уважно вивчалися аналітичні матеріали про виконання районного бюджету на 2014 рік, надавалися відповідні рекомендації фінансовому управлінню та іншим управлінням райдержадміністрації.

         Під час формування районного бюджету на 2014 рік та внесення змін до нього одним з головних своїх завдань постійна комісія вбачала стимулювання пошуку нових методів і шляхів по наповненню доходної частини бюджету та сприяння прозорості розрахунків і нормативів фінансової забезпеченості при розподілі фінансових ресурсів.

         На засіданнях постійної комісії в звітному періоді неодноразово розглядалися питання виконання доходної частини місцевих бюджетів, висвітлювалися проблеми і намічалися шляхи їх вирішення.

         Велика увага приділялася контролю за ефективним цільовим використанням бюджетних коштів.

         У порядку контролю за виконанням рішень районної ради на засіданнях постійної комісії  протягом звітного періоду розглядалисьпитанняпро хід виконання районних Програм. Постійною комісією заслуховуваласьінша інформація відповідно до прийнятих районною радою рішень.

        Крім цього, постійною комісією веласьробота консультативного та методичного характеру. Співпраця депутатів постійної комісії будувалася на засадах рівноправності, взаємної поваги і була націлена, насамперед, на забезпечення зростання рівня економічного розвитку району.

        Члени комісії опікувалися проблемами жителів району, за необхідності надавали дієву допомогу, оперативно і кваліфіковано працювали над розв’язанням проблем згідно з профілем діяльності постійної комісії. 

        Наша постійна комісія  тісно співпрацювала і продовжує співпрацю з іншими постійними комісіями районної ради, за необхідності надається консультаційна допомога.

        Члени комісії активні в її роботі, скрупульозно вивчають питання, віднесені до її компетенції.

Шановні колеги!

          В цілому у звітному періоді постійна комісія працювала злагоджено, професійно, відповідально.

          Попереду ще багато роботи. Сподіваюсь, що завдяки злагодженим діям органів влади, місцевого самоврядування, депутатського корпусу буде вирішено немало конкретних питань, які хвилюють наших виборців.

 

 

Голова постійної комісії районної ради

з питань бюджету та фінансів                                                                О.П.Ткачук